Star Wars Powered by Trendolizer

'Nieuwe Star Wars-film in de maak'

Trending story found on www.nu.nl
'Nieuwe Star Wars-film in de maak'
Productiemaatschappij Lucasfilm is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Star Wars-film, meldt Variety zaterdag. De voorbereidingen zouden zich nog in een beginfase bevinden.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments