Star Wars Powered by Trendolizer

De NAVO verhuist: van lekke betonzooi naar beetje Star Wars

Trending story found on www.nrc.nl
De NAVO verhuist: van lekke betonzooi naar beetje Star Wars
Nieuw hoofdkwartier: Lekkages. Betonrot. Het oude hoofdkwartier van de NAVO was op. Met veel staal en glas moet de nieuwbouw transparantie uitstralen.
[Source: www.nrc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments