Star Wars Powered by Trendolizer

Star Wars-stjernen (60) hadde kokain, heroin og MDMA i kroppen

Trending story found on www.tv2.no
Ifølge Carrie Fishers obduksjonsrapport ble det funnet spor av flere sterke narkotiske stoffer.
[Source: www.tv2.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments